lunes, 1 de septiembre de 2014

O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN EN LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL E PROMOCIÓN PROFESIONAL PARA AS CATEGORÍAS DE LAVANDEIRO E PASADOR DE FERRO

Servizo Galego de SaúdeSantiago, 17 de xullo de 2014.- O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o anuncio polo 
que se dá publicidade ao inicio do prazo de inscrición en listas para a formalización 
de nomeamentos estatutarios temporais nas categorías de lavandeiro e pasador de ferro.

Con esta convocatoria incorpóranse dúas novas categorías ao proceso de selección
 automatizada, consonte baremo, de aspirantes a nomeamentos estatutarios temporais
 no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á 
Consellería de Sanidade. Con este sistema simplifícase a tramitación do proceso e 
dótase de maior axilidade e total transparencia á xestión da selección e chamamento 
das persoas aspirantes para vinculacións de carácter temporal. 

O acceso ás listas está aberto a calquera persoa interesada, incluído o persoal estatutario
 fixo por promoción profesional, que reúna, en ambos supostos, os requisitos esixidos
 na resolución de apertura do prazo de inscrición 

Na actualidade son 28 as categorías que xa dispoñen de lista en funcionamento
 consonte o novo sistema. 

Procedemento de inscrición 

As persoas interesadas que desexen solicitar a inscrición nestas listas deberán cubrir 
unha solicitude, en modelo normalizado, que estará dispoñible na páxina web do Servizo
 Galego de Saúde (www.sergas.es) no apartado de FIDES/expedient-e/sección de Procesos.
 O prazo de inscrición iníciase o 18 de xullo e remata o 30 de agosto de 2014. 

Logo de formalizada electronicamente a solicitude de inscrición, a persoa aspirante 
deberá confirmala, asinala e presentala, xunto coa documentación requirida,
 nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos 
no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
 administracións públicas e do procedemento administrativo común. 
Están habilitados nos diversos centros de xestión do organismo puntos de
 información e apoio administrativo co obxecto de resolver as dúbidas que
 poidan xurdir e facilitar ás persoas interesadas a presentación da 
solicitude de inscrición. 


Mais informacion e documentacion:


No hay comentarios:

Publicar un comentario